Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Maatregelen RIVM in vraag en antwoord

Veelgestelde vragen

U heeft vast 100 vragen over een uitvaart in deze moeilijke tijd. Hierbij alvast de meest voorkomende vragen. Indien u op de vraag klikt, krijgt u ons antwoord.

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een uitvaart?
Het maximum aantal bezoekers aan een uitvaart hangt af van de plek van de uitvaart. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden en een vaste zitplaats hebben. Er geldt geen maximum aantal personen als: iedere bezoeker zich aanmeldt, iedere bezoeker bij aankomst een gezondsheidcheck krijgt. Als dat niet kan, mogen er maximaal 100 bezoekers aanwezig zijn bij een uitvaart die binnen plaatsvindt. Of maximaal 250 bezoekers buiten. Voor het maximaal aantal bezoekers tellen niet mee: personeel van de uitvaartonderneming, geestelijke medewerkers en medemedewerkers van de begraafplaats of het crematorium. Voor uitvaartcentra met een eet- en drinkgelegenheid. De gegevens worden uitsluitend door de GGD voor bron- en contactonderzoek gebruikt bij een besmetting. Bezoekers registeren zich op vrijwillige basis. Als een bezoeker weigert gegevens achter te laten, dan mag de toegang niet geweigerd worden.
Moeten we in een crematorium ook 1,5 m. afstand houden?
Ja ook in een crematorium geldt de 1,5 meter regel
Geldt dat ook voor gezinsleden?
In principe is dit wel zo. Vooral voor volwassenen. Kleine kinderen mogen natuurlijk wel bij pappa of mamma zitten
Mag er een erehaag worden gevormd?
Langs de route naar de begraafplaats of het crematorium worden erehagen getolereerd mits de 1,5 meter regel wordt gehanteerd.
Wat kan ik doen om andere familieleden en vrienden en kennissen toch bij de uitvaart te betrekken?
We bieden de gelegenheid om de uitvaart te streamen. Dat betekent dat degene die niet binnen de 30 personenregel vallen toch nog thuis via de pc de uitvaart kunnen zien en horen. De diverse crematoria bieden deze dienst (soms gratis) inmiddels aan.
Zijn er een beperkt aantal inlog mogelijkheden voor het streamen?
In principe zit er wel een maximum aan deze dienst. Wij leveren ook hierin maatwerk dus u hoeft zich daar geen zorgen om te maken. Wij zorgen ervoor dat iedereen die dat wil en daartoe wordt uitgenodigd de inlogcode krijgt
Zijn er nog bepaalde sanitaire eisen/gebruiken in een crematorium?
Een aantal crematoria bieden de gelegenheid om te desinfecteren bij het binnengaan en verlaten van de faciliteiten. Wij raden u ten zeerste aan dit ook te doen. Daarnaast blijft het devies "Handen wassen" en bij verkoudheidsklachten en/of koorts moet u helaas thuis blijven.
is er verschil in benadering van de plechtigheid bij een corona patiënt die is komen te overlijden?
Het virus wordt hoofdzakelijk verspreid middels hoesten en niezen. Het RIVM geeft dan ook geen beperkingen aan het opbaren en de uitvaart van een overleden corona patiënt.
Mogen wij indien gewenst ook mee naar de ovenruimte?
De meeste crematoria laten dit nu wel toe.
Mogen wij onze dierbare die niet aan corona is overleden wel zelf wassen en aankleden?
Dat mag. Echter indien verzorging plaatsvindt in bijvoorbeeld een hospice, verzorgingstehuis dan houden we ons aan de daar geldende voorschriften.
Hoe lang overleeft het Coronavirus nog na het overlijden van de drager?
Het corona virus overleeft net als elke andere griepvirus een aantal uren tot maximaal een dag. De verzorging dient echter wel met beschermende maatregelen te worden gedaan. Het RIVM raadt dan ook af dat nabestaanden zelf de laatste zorg verrichten.
Zijn er beperkingen aan het opbaren van de overledene?
Nee, de overledene mag zowel thuis als in het uitvaartcentrum opgebaard worden. De kist mag zowel open als dicht.
Zijn er beperkingen in het contact met de nabestaanden van de overledene?
Momenteel is het advies van kracht om geen handen te schudden. Ook de behoeft om hun een knuffel te geven moet u helaas achterwege laten. U kunt ze met gebaren ook duidelijk maken dat u met hen mee leeft. En 1,5 meter afstand te houden. Indien u twijfelt over uw eigen gezondheid, blijf dan a.u.b. thuis. Vanaf 1 Juni is het mogelijk om u te laten testen. Wij raden u dringend aan indien u toch graag bij de plechtigheid aanwezig wenst te zijn, hiervan gebruik te maken.
Wat is het advies voor contact met de nabestaanden bij het “regelgesprek / aannamegesprek”?
Als de nabestaanden klachten hebben, zoals luchtwegklachten met of zonder koorts en/of benauwdheid, die kunnen passen bij het coronavirus, dan is een fysiek bezoek onwenselijk. Het regelgesprek wordt dan via de telefoon of ander communicatiemiddel gevoerd.
Welke regels gelden er voor uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances; gelegenheden waar grote groepen personen bij elkaar komen?
Voor uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances geldt dat deze doorgang kunnen vinden, mits het aantal personen maximaal 30 (exclusief medewerkers uitvaartcentrum) bedraagt en er onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het aantal toe te laten personen is dus afhankelijk van de mogelijkheden van de ruimte om hieraan te kunnen voldoen. Ook geldt de huidige, algemene gedragsregel: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier een uitkomst zijn.
Mag thanatopraxie/balsemen op een met het Coronavirus besmette overledene plaatsvinden?
Ja, dat mag, als hierbij de hygiënemaatregelen genomen worden die voor de uitvaartbranche gelden.
Hoe moet een overledene vervoerd worden?
De overledene kan op de normale manier opgehaald en vervoerd worden. Dit zal meestal vanuit het ziekenhuis of een zorginstelling zijn. Bij direct contact met de overledene moet een schort met lange mouwen en handschoenen te worden dragen, gevolgd door handhygiëne. Volg de lokale aanwijzingen van het ziekenhuis of de zorginstelling op.
Wanneer moet handhygiëne worden toegepast?
Het is belangrijk om altijd handhygiëne uit te voeren bij elk contact met de overledene. Na het verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen en na verplaatsing en vervoer van de overledene. Zie: handhygiëne voor het goed uitvoeren daarvan. Ook bij het betreden van de ruimte waar afscheid wordt genomen en/of waar de plechtigheid plaats vind altijd handhygiëne toepassen.
Krijg ik een vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer?
Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst. Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.
Chat openen
Stuur een bericht
Welkom, kan ik je helpen?